తెలుగు యూనికోడ్ ఫాంట్లు అన్నీ దిగుమతి చేసుకోండిక్కడ..!

Download all Telugu Unicode fonts in a single ZIP file

All_Telugu_Unicode_Fonts_Aavo_Collection.zip (8.9 MB)

పొట్టి శ్రీరాములు (Potti Sreeramulu)

image
Download: uploads_Potti Sreeramulu.zip (130.6 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Sarath Veta


శ్యామల రమణ (Syamala Ramana)

image
Download: Syamala Ramana.zip (108.9 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Ratna Veta


జిమ్స్ (JIMS)

image
Download: JIMS.zip (337.7 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: JIMS-Ayushyam


పురుషోత్తమా (Purushotthamaa)

image
Download: Purushothamaa.zip (500.3 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Purushoth Kumar Guthula


కనకదుర్గ (Kanakadurga)

image
Download: KanakaDurga.zip (334.3 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Phani Madhav Kasturi


నందకం (Nandakam)

image
Download: Nandakam.zip (613.6 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Purushoth Kumar Guthula


అన్నమయ్య (Annamayya)

image
Download: Annamayya.zip (611.8 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Annamayya Seva Samithi, Guntur


శ్రీ కృష్ణదేవరాయ (Sree Krushnadevaraya)

image
Download: Sree Krushnadevaraya.zip (277.1 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


మల్లన్న (Mallanna)

image
Download: Mallanna.zip (238.2 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


రామభద్ర (Ramabhadra)

image
Download: Ramabhadra.zip (246.7 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


ధూర్జటి (Dhurjati)

image
Download: Dhurjati.zip (271.4 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


సూరన్న (Suranna)

image
Download: Suranna.zip (549.7 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


మండలి (Mandali)

image
Download: Mandali.zip (527.4 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Silicon Andhra


ఎన్టీఆర్ (NTR)

image
Download: NTR.zip (173.6 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Silicon Andhra


గురజాడ (Gurajada)

image
Download: Gurajada.zip (162.1 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Silicon Andhra


గిడుగు (Gidugu)

image
Download: Gidugu.zip (139.6 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Silicon Andhra


నాట్స్ (NATS)

image
Download: NATS.zip (129.6 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Silicon Andhra


సురవరం (Suravaram)

image
Download: Suravaram.zip (145.1 KB)
Developer: Purushoth Kumar Guthula
Funded by: Silicon Andhra


పెద్దన (Peddana)

image
Download: Peddana.zip (591.2 KB)
Developer: Appaji Ambarisha
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


రామరాజ (Ramaraja)

image
Download: Ramaraja.zip (262.6 KB)
Developer: Appaji Ambarisha
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


తెనాలిరామకృష్ణ (Tenali Ramakrishna)

image
Download: TenaliRamakrishna.zip (435.3 KB)
Developer: Appaji Ambarisha
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


తిమ్మన (Thimmana)

image
Download: Timmana.zip (425.0 KB)
Developer: Appaji Ambarisha Darbha
Funded by: A.P. Society for Knowledge Networks


పొన్నాల (Ponnala)

image
Download: Ponnala.zip (233.2 KB)
Developer: Appaji Ambarisha Darbha
Funded by: Silicon Andhra


లక్కిరెడ్డి (Lakki Reddy)

image
Download: LakkiReddy.zip (209.9 KB)
Developer: Appaji Ambarisha Darbha
Funded by: Silicon Andhra


రవిప్రకాష్ (Ravi Prakash)

image
Download: RaviPrakash.zip (126.4 KB)
Developer: Appaji Ambarisha Darbha
Funded by: Silicon Andhra


రమణీయ (Ramaneeya)

image
Download: Ramaneeya.zip (244.6 KB)
Developer: Appaji Ambarisha Darbha
Funded by: Appaji Ambarisha


చతుర (Chathura)

image
Download: Chathura.zip (532.5 KB)
Developer: Appaji Ambarisha Darbha
Funded by: Google Inc