కరోనా ను అడ్డంపెట్టుకుని ప్రజలను దోచుకునేందుకు మెడికల్ మాఫియా సిద్ధమౌతోందన్న ఆరోపణల పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

కరోనా ను అడ్డంపెట్టుకుని ప్రజలను దోచుకునేందుకు మెడికల్ మాఫియా సిద్ధమౌతోందన్న ఆరోపణల పై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

It’s absolutely true that Medical Mafia is ruling across the world which is even evident from the very Medical Journals and from the WHO. Of course, inventions at his juncture are applaudable for curtailing the pandemic but not to the extent of draining public health and wealth.

1 Like